homeButt_01

homeButt_02

homeButt_03

Keerzijde van de munt.

Vaak hebben keuzen ook een keerzijde. Als het goed is, denken mensen daar tevoren goed over na. Soms gebeurt dat echter niet. Dan is een bepaalde keuze zo belangrijk dat bij de wens om die te verwezenlijken de keerzijde uit het oog wordt verloren. Dat doet zich ook voor bij het voorstellen of vaststellen van accijnsverhogingen voor tabak. De keerzijde in de vorm van illegale handel en smokkel en namaak wordt dan het liefst vergeten of verdoezeld.

Lees Meer

RECENTE ONTWIKKELINGEN